Śledź nas na:Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze

Zupełnie odmienną klasyfikację pytań, biorąc pod uwagę formę pytania jest podział na pytania:

  • zamknięte (z góry określone)

  • otwarte (nie ma z góry narzuconych odpowiedzi)

  • półotwarte (z góry określone plus inne)


Część końcowa:

W zakończeniu opisywanego narzędzia badawczego powinno znaleźć się przede wszystkim podziękowanie skierowane do respondenta za wzięcie udziału w badaniach bez względu na to, czy zostały juz umieszczone w pierwszej części kwestionariusza. Ważne jest też umieszczenie w tym miejscu prośby skierowanej do respondenta o sprawdzenie czy udzielił on odpowiedzi na wszystkie postawione mu pytania. W końcowej części można też pozostawić trochę miejsca wraz z prośba do respondenta, by zechciał tam wpisać własne uwagi na temat badań.

Na końcu kwestionariusza ankiety umieszczamy metryczkę (wszelkie zamieszczone w niej dane traktowane będą przez respondenta jako zmienne niezależne – płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania).Zobacz także