Śledź nas na:Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze

Kwestionariusz – to narzędzi badawcze, które może być wykorzystywane jedynie do realizacji konkretnych celów badawczych.

Każdy kwestionariusz powinien spełniać funkcje:

 • powinien przełożyć teoretyczną problematykę badań na konkretne pytania zadawane respondentom

 • uzyskane przez respondentów odpowiedzi powinny dostarczać tych informacji, na których zależy badaczowi

 • powinien nakłaniać respondenta do udzielania odpowiedzi, przy jednoczesnym ułatwieniu mu sposobu ich sformułowania

 • powinien być tak skonstruowany, by umożliwić ilościową i jakościową analizę dostarczonego materiału

Kwestionariusz ankiety powinien składać się z następujących części:

 1. Części wstępnej

 2. Pytań skierowanych do respondentów

 3. Części końcowej – podziękowanie za udział w badaniach

Część wstępna:

W tej części badacz umieszcza informacje na temat placówki prowadzącej badania (na ogół nazwę tę wraz z adresem umieszcza się w lewym górnym rogu pierwszej strony kwestionariusza) w prawym górnym rogu umieszczamy przedmiot lub podmiot badań. Kolejnym elementem tej części jest jej tytuł. Wskazane jest, choć niekonieczne umieszczenie tytułu również na pierwszej stronie kwestionariusza (powinien być krótki, raczej w trybie oznajmującym, nie powinien zawierać słów niejasnych lub wzbudzających wątpliwości.

Najistotniejszym elementem pierwszej części kwestionariusza jest wprowadzenie (odezwa do respondenta). Powinno ono zawierać:

 • cel badań

 • zapewnienie o poufności zebranego materiału lub anonimowego charakteru badań

 • uzasadnienie wyboru respondenta do badań

 • instrukcje dotyczącą sposobu wypełniania kwestionariusza

 • apel o poważne potraktowanie badań, w związku z tym udzielenia szczerych odpowiedzi

 • podziękowanie za wzięcie udziału w badaniachZobacz także