Śledź nas na:Zasadnicze kryteria wyrażania ocen pedagogicznych

Głównym i podstawowym kryterium merytorycznym oceny poszczególnych elementów środowiska jest zasada określająca stopień ich partycypacji dla zapewnienia niezbędnych warunków prawidłowego rozwoju. Dodatkowo w każdej ocenie sytuacji pod kątem diagnozy pedagogicznej powinniśmy wziąć pod uwagę następujące kryteria oceny pedagogicznej:
  1. ocenę porównawczą, tzn. nasze dane porównujemy z wielkościami uzyskanymi przez innych badaczy

  2. ocenę wzorcową – przez wzorzec rozumiemy strukturę cech pożądanych, odnoszących się do ludzkiego zachowania lub pożądanych form i sposobów funkcjonowania instytucji. W przypadku rodziny takiego wzorca nie ma, istnieją tylko wzorce pielęgnacji, higieny itp.

  3. ocenę wynikająca z przyjętych celów wychowawczych – przymierzanie osobowości wychowanków do idealnego modelu wychowania jest trudne a poziom wyników wychowania można ustalić jedynie w przybliżeniu.


Schemat pomiaru wyników wg R, Miller:


  • Stopień określający poznanie świata – w tym przypadku ocenie poddajemy rodzaj wykształcenia, jakość poglądu na świat, zgodność poglądu na świat z działaniem , z siłą przekonań itp.

  • Kierunki określające działanie na rzecz postępu społecznego i własnego rozwoju – zakres zainteresowań planowanie pracy zawodowej, powiązanie modelu wychowania z wartościami obowiązującymi w szerszych grupach społecznych.Zobacz także