Śledź nas na:Miejsce ocen w diagnostyce pedagogicznej

Na gruncie analiz pedagogicznych każdy element tychże analiz poddawany jest ocenianiu. Z ocenami mamy do czynienia w momencie przyjmowania konkretnych zadań do realizacji, ponieważ ich konkretny wymiar musi być oparty na realnych warunkach, w jakich ma być podjęta działalność.

Każda wypowiedź oceniająca składa się z trzech podstawowych elementów:

 1. części wstępnej lub opisowej – określa się tu przedmiot oceny, jego poszczególne elementy, przyjęte wskaźniki itp.

 2. oceniania właściwego – polega ona na wyrażaniu zdań oceniających. Są one udokumentowaną odpowiedzią na postawione pytania o charakterze diagnostycznym

 3. części uzasadniającej – stanowi dowodową płaszczyznę procesu oceniania; polega na uzasadnianiu ocen pod postacią argumentów


W pedagogice istotną podstawę każdej oceny badanego stanu rzeczywistości stanowią normy lub zespół norm, tzn. że analizowany stan odnosimy do stanu prawidłowego lub wzorcowego.


Rodzaje norm stawianych w ocenie zjawisk:


 • norma rozwoju fizycznego (parametry wzrostu, wagi itp.)

 • norma rozwoju psychicznego (np. prawidłowości w zakresie rozwoju myślenia)

 • inne normy psychologiczne (w zakresie psychologii społecznej, klinicznej, wychowawczej)

 • normy sanitarno-higieniczne (dopuszczalne nasilenie hałasu, odpowiednie oświetlenie)

 • normy prawne (np. funkcjonowanie funduszu alimentacyjnego, konwencja praw dziecka)

 • normy moralne i estetyczne (ogólnie przyjęte normy)

 • normy ideowo-polityczne oraz prakseologiczne (zasady sprawnego kierowania np. w domu, szkole)

 • normy ściśle pedagogiczne (zasady wychowania, formy i metody skutecznej aktywizacji młodzieży)


Oceny szczegółowe odnoszące się do pewnego elementu analizowanej rzeczywistości wyprowadzamy w ten sposób iż:

 • opisany stan niższy od normy uważamy za niekorzystny

 • stan zgodny z normą lub przewyższający normę oceniamy jako pozytywnyZobacz także