Śledź nas na:Metody diagnozowania w pedagogice

Metody diagnozowania w pedagogice:


  • obserwacja – może być: standaryzowana, niestandaryzowana, jawna, ukryta

  • analiza dokumentów i treści – zwracamy uwagę na stronę genetyczną; badania lekarskie

  • ankieta

  • wywiad – indywidualny, zbiorowy, skategoryzowany, nieskategoryzowany, kierowany

  • projekcja

  • sondaż diagnostyczny – sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych, o opiniach, poglądach wybranych zbiorowościZobacz także