Śledź nas na:

Diagnostyka pedagogiczna - Artykuły

  • liczba prac:

Zasadnicze kryteria wyrażania ocen pedagogicznych

Głównym i podstawowym kryterium merytorycznym oceny poszczególnych elementów środowiska jest zasada określająca stopień ich partycypacji dla zapewnienia niezbędnych warunków prawidłowego rozwoju. Dodatkowo w każdej ocenie sytuacji pod kątem diagnozy pedagogicznej powinniśmy wziąć pod uwagę następujące kryteria oceny pedagogicznej:

Miejsce ocen w diagnostyce pedagogicznej

Na gruncie analiz pedagogicznych każdy element tychże analiz poddawany jest ocenianiu. Z ocenami mamy do czynienia w momencie przyjmowania konkretnych zadań do realizacji, ponieważ ich konkretny wymiar musi być oparty na realnych warunkach, w jakich ma być podjęta działalność.

Diagnoza pedagogiczna

  Diagnoza pedagogiczna – powinna być procesem przetwarzania danych, procesem rozwiązywania problemu, a nie tylko rejestrowaniem zachowań. Diagnozowanie w pedagogice ma na celu dostarczenie wiedzy służącej projektowaniu form pomocy względem osób lub grup ludzkich zamieszkujących określone terytorium. Aby terapia, kompensacja, profilaktyka była skuteczna niezbędna jest poprawnie przeprowadzona diagnoza. Diagnozę stawia się bowiem w celu ustalenia pewnego aktualnego stanu rzeczy oraz po to, aby dojść do przyczyn tego stanu rzeczy.